VIZUALIZÁCIE

06-07 2020 Príprava na kolaudáciu

03-04 2020 Finálne úpravy

02 2020 Pokračovanie v úpravách terénu

12 2019 - 01 2020 Úprava terénu, predzáhradky, dlažby

10-11 2019 Dokončovanie exteriérov, úprava terénu

08-09 2019 Dokončovacie práce, balkónové výplne, úprava terénu

07 2019 Dokončovacie práce, dlažby, siete, vjazd

05-06 2019 Farebné úpravy fasády, prípojky sietí

04 2019 Dokončovanie, kompletovanie, finalizácia

03 2019 Kompletovanie, odovzdávanie, penetrovanie fasády

02 2019 Kompletovanie, dokončovanie, odovzdávanie

01 2019 Kompletovanie, dokončovanie, odovzdávanie

12 2018 Kompletovanie, dokončovanie, príprava na odovzdávanie

11 2018 Dokončovacie práce, zábradlia, prestupy a pod.

10 2018 potery, omietky, zatiahnutie fasády

09 2018 potery, zatepľovanie balkónov

08 2018 príprava poterov, omietky a zatepľovanie pokr.

07 2018 omietky a zatepľovanie pokr.2

06 2018 omietky a zatepľovanie pokr.

05 2018 omietky a zatepľovanie

04 2018 vnútorné inštalácie

03 2018 okná pokr.

02 2018 okná

01 2018 výplňové murivo

12 2017 5NP

11 2017 4NP

10 2017 3NP

09 2017 1NP

08 2017 garáž - 1PP

07 2017 základová doska

05/06 2017 zakladanie stavby

4Q 2016 výkopové práce

4Q 2016 arch.prieskum

Stránka je chránená autorskými právami. Na stránke umiestnené materiály, textové alebo obrazové, je možné použiť len s písomným súhlasom spoločnosti EZ group, s.r.o. ©2016 EZ group s.r.o. All rights reserved.